โครงการประกวดวาดภาพ
"ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 8"

(8th Color my Heart with Peace)

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ ร่วม เทอดพระเกียรติ ในวโรกาสมงคลของปวงชนชาวไทย และด้วย ในทุกวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ กำหนดให้ เป็นวันเด็กสากล (Universal Children’s Day) สหพันธ์สตรีเพื่อ สันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดการ ประกวด วาดภาพสำหรับ เด็กอายุ 4-6 ปี และ 7-10 ปี ทั่วประเทศภายใต้ชื่อ โครงการ ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 8” (8th Color my Heart with Peace) ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาส ได้ แสดงความสามารถ

ในด้านศิลปะสู่จิตสำนึกที่อบอุ่นต่อครอบครัว และมีวิสัยทัศน์ที่สันติต่อสันติภาพโลก รวมทั้งได้แสดงออกเรื่องคุณธรรมอันดีงามของ วัฒนธรรม
ไทยผ่านงานศิลปะไปสู่สังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชน

ในการนี้สหพันธ์สตรีฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญโรงเรียนที่สนใจโครงการส่งเด็ก นักเรียน

เข้าร่วมประกวดวาดภาพเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลา ว่างให้

เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ศกนี้ หรือติดต่อขอทราบ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
โทร. 0-2718-7766 ต่อ 212 โทรสาร 0-2718-5086

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบการ

ดาวน์โหลดโครงการ

ข่าวรับสมัคร

 

 

หัวข้อการประกวด

-หัวข้อการประกวด
รุ่นอายุ 4-6 ปี ในหัวข้อ"แม่ ความรัก และสันติภาพ" และรุ่นอายุ 7-10 ปี ในหัวข้อ "รักของแม่ แผ่สันติ"


-สถานที่จัดการประกวด
แบ่งตามภูมิดังนี้ :-
1. ภาคเหนือ : อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ วัันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
2.ภาคกลาง : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) วัน เสาร์ที่ 22 กันยายน 2555
3.ภาคใต้ : หอประชุมเทศบาล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โรงเรียนโยธินนุกูล จ.นครราชสีมา วัน เสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555

ขอให้นักเรียนที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการต้องนำอุปกรณ์ทุกอย่างมา เอง เช่น กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด 19x15 นิ้ว เว้นขอบในด้านละ 2 นิ้ว เทคนิคสีที่ใช้ไม่จำกัดประเภทสี ตามแต่ผู้เข้าประกวดถนัดยกเว้นปะ ติด การแข่งขันจะมีขึ้นเวลา 13.30-16.00น. สถานที่ตามภาคที่กำหนดไว้ ข้างต้น ตามหัวข้อที่แจ้งให้ทราบข้างต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นพชนสรณ์ วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา (พิม)
มือ 08-9794-5653

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy